Photo moments
p1100341.jpg
VMU RC
MAIN menu
VMU RC support projects
Banner
Lietuvos Flora ir Fauna
Banner
Lietuvos piliakalnių diplomas
VDU RK Sponsors
Banner
Vytauto Didžiojo Universitetas
Flag Counter
Free counters!
WAL- 2013
Written by Petras (LY2KM)   
Sunday, 02 June 2013 17:00


Šiemet vėl kilo noras sujungti dvi akcijas į krūvą. Žodžiu kaip užpernai. Komanda ta pati, tikslai tie patys tik finišas kitoje Lietuvos vietoje. O finišas paskutinis Kauno apskrities, niekieno nelankytas Ginaičių piliakalnis KA-133. Tiesa užpernai prie jo prisibrauti ketinimų buvo, bet nesėkmingai. Bet apie viską iš eilės. Varžybų įspūdžiais pasidalins Albinas.

Dalyvauti varžybose šiemet visai neplanavau. Yra visokių šeimyninių reikalų, dar nesilankiau ant stogo, kur laukia begalės darbų, kurie patys nepasidaro. Viską apsuko 180 laipsnių Petro LY2KM skambutis. Petras užsibrėžė būtent šį savaitgalį aktyvuoti piliakalnį KA-133 (apie ką jis rašo pats), o kelionės metu pasiūlė pabandyti pakartoti dviejų metų senumo istoriją. Pažadėjau pagalvoti, man buvo duota laiko, bet iš tikrųjų visos mintys iš karto persijungė į šį renginį.
Iš esmės niekas per tuos 2 metus nepasikeitė - aparatūra liko beveik ta pati, operatoriai truputį pasenę, tačiau dar ne viską pamiršę. Skirtingai nuo dažniausiai pasitaikančios situacijos, net gerai išsimiegoti pavyko, tad nuotaika buvo kovinga.
07.45 pajudėjom iš mano kiemo į starto vietą. O ta vieta buvo truputį pravažiavus už Raudondvario Jurbarko kryptimi. Nuvažiavę susiradome atokų keliuką ir susidėliojome visus daiktus į savo vietas. Spėjome dar pasiklausyti trafiko, bandėme kažką pasakyti, tačiau vedantysis mūsų aiškiai visiškai negirdėjo. Na, neabejoju, kad daugumos signalai tikrai buvo garsesni. Prieš pat varžybas pakviečiau CQ 3609.4 kHz dažnyje, kur buvo šioks toks antenos rezonansas, mane išgirdo su Kauno QRMais kovojantis Juozas LY1DJ. Persimetėm keliais žodžiais, atėjo laikas ir apsikeisti kontroliniais numeriais.
Kadangi mes dalyvavome mobilių stočių pogrupyje, tai tas pirmasis QSO jau buvo užmegztas, pajudėjus iš startinės pozicijos. Po to iš karto užmegzta QSO su kvadratais G18, O16, E02 (Kęstutis LY1CT vis tik išgirdo...), F02, F28. Geografija plati, kas nuteikė labai optimistiškai. Optimizmas išgaravo sekančiame kvadrate J16, kurį pravažiavom su 3 QSO bagažu. Matyt, visi jau buvo spėję užmegzti ryšį su LY1DA, o 5 taškai už QSO su mumis niekam nebuvo verti dėmesio. Kad nesigirdėjome, tvirtinti būtų neteisinga - QSO su Ruslanu LY2O buvo ir šiame kvadrate. Na, reikėtų įvertinti tai, kad šiame kvadrate mes trumpai užsibuvome. Kadangi planas buvo nemenkas, sustojimo nedarėme. Išvažiavus į kvadratą I16, pasirodė korespondentas iš tolimesnės šiaurės - LY4BR.
Sekančiame kvadrate I15 po visai neblogo padirbėjimo SSB, pirmą kartą pamėginau pasirodyti CW ruože. Ten antena buvo tolokai nuo rezonanso, tad signalas turėjo būti tikrai silpnas. Ir toks silpnas, kad ką nešaukiau, reakcijos nesulaukiau. Ir vis tik geros ausys atsirado - Vidas LY2SA sureagavo iš karto. Tai buvo pirmas QSO tarp mūsų, toliau juos mezgėme tvarkingai iš kiekvieno mūsų aplankyto kvadrato. Lygiai taip beveik nieko nepraleido ir Augustinas LY4K.
Kas esate važiavę keliu Kaunas - Jurbarkas, žinote, kad kelias nuo Vilkijos ilgą tarpą eina prie Nemuno (ten horizontas atviras), o iš dešinės pusės yra aukštas šlaitas. Tai irgi neprisidėjo prie mūsų signalo garsumo šiauriniams korespondentams, tačiau kad ir sunkiai, QSO mezgėsi. Be nuo pat pradžių mūsų judėjimą sekusių LY605W ir LY2FM, maloniai nustebino savo pasirodymu Mr. President Ričardas.
Privažiavus Šilinės smuklę (gaila, laikas ir darbai neleido sustoti), pasukome link Raseinių. Čia jau garsiai pasigirdo ir Raseinių gyventojas Antanas LY3UT, su kuriuo toliau dirbome reguliariai. Pradedant kvadratu I13 vis dažniau griebdavausi telegrafo rakto. Šiemet Petras paruošė puikų stalą, prie kurio raktas ir buvo pritvirtintas. Turiu atsiprašyti visų dėl prastoko perdavimo, bet primenu - niekas dėl telegrafinių QSO nestoviniavo. Na, raktas nors ir geras, bet tai buvo ne tas, su kuriuo buvau įpratęs dirbti. Tačiau gal mūsų korespondentams šis vargas atsipirko tuo, jog gavo po 5 papildomus taškus už tokį QSO.
Pravažiavus Raseinius, tempas netgi nežymiai išaugo, tačiau ne tiek, kiek buvo galima. Labai jautėsi korespondentų stygius, o ir tie, kurie buvo, nevargino savęs silpnų signalų klausymu. Dar matėsi ir CW operatorių nelankstumas - visi būtinai manė, kad CW QSO mezgami tik žemiau 3600 kHz? Per trafiką Kęstutis akcentavo, kad mobilios stotys savo darbą koncentruos 3600 - 3610 kHz, ir kad tokių stočių antenos siaurajuostės. Deramos reakcijos į tai nebuvo, čia yra pamoka ateičiai. Vienas tik CW dirbęs kolega atėjo užmegzti QSO tik 1 kartą varžybų pabaigoje (pradžioje CW ruože jo neprisišaukiau). O juk mes buvome 9 kvadratuose, iš kur, apart mūsų, niekas nedirbo.
Nebuvo laiko aiškintis, kas buvo mūsų konkurentai, kaip jie dirbo, ką padarė. Tik pabaigoje su vienu jų pavyko užmegzti QSO. Bet šiaip tai nėra svarbu ta vieta. Svarbu įspūdžiai, kurių pakako. Šiais metais praktiškai nebuvo laiko sustojimams, nes buvo suplanuota pakankamai ilga trasa, visą laiką buvo ką veikti. Buvo galima nuveikti ir daugiau, jei būtų gausiau dalyvių, o ir tie skaitytų nuostatus. Dabar gi rezultatas už užpernykštį gerokai menkesnis - 190 QSO su 26 skirtingais kvadratais, patys pravažiavom ir mezgėm QSO iš 15 kvadratų.

j17 g14
                   Kontesto startas  J17                                                                 Trumpas sustojimas G14

Nuo savęs galiu pridurti, kad buvo keli labai trumpi priverstiniai sustojimai grynai dėl techninių nesklandumų. Su jais pavyko susigyvent. Kvadrate G14 stabtelėjom truputį ilgiau nes baigėsi turas ir tokiu būdu gavosi keli papildomi ryšiai. Iš kitos pusės situacija leido sugaišti dalį laiko tam . 
Baigėm kontestą H14 skvere. Nusiėmėm anteną ir patraukėm link piliakalnio.

KA-133, KO15QH, H15, LYFF-011.
Privažiavom iki sodybos. Kieme radom šeimininkus, paklausėm kaip lengviau nukakti link pasirinkto tikslo. Jie tik užjaučiančiai į mus pažvelgė. Žodžiu viskas apžėlę krūmais, avietynais, gervuogynais ir jie patys jau seniai ten bebuvę. Išklausę mums nepalankias prognozes, vis tik ryžomės avantiūrai. Sodybos šeimininkė, kaip prijaučianti istorijai ir gimtam kraštui pasišovė mus bent dalį kelio palydėti ir parodyti tiesesnį kelią. Kad labai neklaidžiotume bruzgynais. Leidomės į pakalnę, perlipom per vieną upeliuką, kilom aukštyn, vėl leidomės žemyn. Galima sakyt peršokom dar per vieną upeliuką / o gal ir tą patį /. Bruzgynai praretėjo, bet prieš akis atsivėrė įspūdinga dilgynių plantacija. Albinui su šortais ši kliūtis kaip tik. Pasirinkimo nebuvo. Palydovė mums palinkėjo vis tik tikslą pasiekti, nes liko tik užkopti stačiu šlaitu ir grįžo atgal.

ka-133 ka-133-1

Piliakalnis iš tikro yra, tik jis visų pamirštas. Visas apžėlęs bruzgynais. Tik vienintelis ąžuolas stovi išdidžiai ant piliakalnio viršūnės. Prie jo prieiti galima laukais, bet kelio galas gautųsi netrumpas. Mūsų jau nekantraudami laukia  Vilmantas nuo SI-10 ir biržiečiai nuo dar komplikuotesnio PA-14. Padarom vieni su kitais QSO ir liekam  užbaigti šios dienos akciją. Korespondentų mažai, nes po kontesto piliakalniai beveik niekam  neįdomūs. Pasikeliam  40m. dipolį. Čia mes dar labiau vieniši. Bandau šaukti CQ tiek SSB tiek CW - nulis dėmesio. Pasišaukiu vokietuką - tas atsako ir duoda 599. Žodžiu mes girdimi. Gelbsti Ričardas - LY2FN, kuris paspotina, ko pasekoje Albinas padaro gal kokius penkis ryšius. Korespondentai iki skausmo pažįstami. Tai WCA, FF programų mylėtojai. Su tokiom  nuotaikom darbą baigiam. Laukia toks pat sunkus kelias atgal. Ir kai pagalvoji - kad grįžti atgal, reikia nusileisti pakalnėn po to vėl kopti kalnan molingu keliu. Pradedi tokiais momentais galvoti - koks velnias mus nešė tenai...

Grįžom  namo be jokių nuotykių. Spidometre  240 km. Tikslai pasiekti abu. Bent tokia paguoda.
Iki sekančios kelionės!

Albinas - LY2MM
Petras - LY2KM
 

Last Updated on Sunday, 02 June 2013 20:20