Diplomas Kaunas

Diplomo KAUNAS sąlygos          

Diplomo steigėjas – Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo Klubas /VDU RK /.

Diplomas išduodamas už ryšius su 10 skirtingų Kauno miesto ir Kauno raj. radijo stočių. Spec. šaukinys skaitomas kaip atskira stotis. Ryšiai užskaitomi visuose licenzijuotuose dažnių ruožuose, visomis darbo rūšimis. Apribojimų pagal datą nėra. Ryšiai per retransliatorius neužskaitomi.

Ryšys su klubine stotimi LY3V ex LY3VM, užskaitomas nepriklausomai nuo QTH.

Paraiška sudaroma, remiantis patvirtintais ryšiais QSL kortelėmis, e-QSL, LOTW ir išteisėjauta VMT varžybų ataskaita .

Iškilus reikalui, menedžeris turi teisę pareikalauti ryšį patvirtinančio dokumento.

Už kiekvienus papildomus 10 ryšių su Kauno miesto stotimis, išduodami lipdukai. 

Paraišką siųsti e-paštu: vdurk.award@gmail.com

Diplomas išduodamas elektronine forma, JPG arba PDF formate, pagal pageidavimą. Diplomas nemokamas.

– * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Pažiūrėkit Kauniečių QSL

Diplomo Kaunas pasiekimai

Award KAUNAS rules

Promoter of this award is Vytautas Magnus University radio club.

This award is given for QSOs with 10 different amateur radio stations, located in Kaunas city or Kaunas region.

In case of using by  the station any special call, it is considered as another station. If the station is giving QTH “near Kaunas” – such QSO is invalid for  award. QSOs are valid in any of amateur radio band and any mode. There are no any time limitations. QSOs through repeaters do not count.

QSOs with club station LY3V (ex-LY3VM) are valid independent of QTH, from which this station was operating.

Application should be written on the basis of QSL received, e-QSL or LOTW data or VMT contest log. In case of dispute, award manager can request copy of any QSL-card.

Stickers are available for additional 10 QSOs with Kaunas amateur radio stations. 

Applications should be sent by e-mail: vdurk.award@gmail.com.

 

———————

 2023.01.13