Esperanto diplomo

ESPERANTO – DIPLOMO
Rules(En)

This award is given for popularizing Esperanto movement, language and ILERA organization to all hams and SWL who can prove contacts with ILERA Members or with Esperanto speaking radio amateurs :

10 qso basic award
25 qso 5 dxcc stickers
50 qso? 10 dxcc
75 qso 15dxcc
100 qso 20 dxcc
125 qso 25 dxcc
150 qso 30 dxcc
175 qso 35 dxcc
200 qso 40 dxcc

QSL is required with printed or writen by hand Esperanto text or any simboles about Esperanto!

GCR list (without QSL) and fee of 5 Euro’s or 7 US$  for basic award or 1 IRC or equivalent for stickers should be sent to award manager

Award manager:

Ričardas Strolia LY2FN Prancūzų 72-54, Kaunas LT44461

E-mail: ly2bfn (aka) gmail (taškas) com


Diplomo “Esperanto” sąlygos (LY)

Esperanto kalbos ir ILERA (Internacia Ligo de Esperantistoj-Radioamatoroj = tarptautinė radijo mėgėjų-esperantininkų liga) organizacijos populiarinimui, išduodamas šis diplomas visiems radijo mėgėjams ir stebėtojams, kurie užmezgė kontaktus su ILERA nariais ar su Esperanto kalba kalbančiais radijo mėgėjais:

Bazinis diplomas – 10 qso

Lipdukai:

25 qso 5 dxcc

50 qso 10 dxcc

75 qso 15dxcc

100 qso 20 dxcc

125 qso 25 dxcc

150 qso 30 dxcc

175 qso 35 dxcc

200 qso 40 dxcc

Reikalingos ryšį patvirtinančios QSL su atspausdintu ar ranka rašytu Esperanto kalba tekstu ar bet kokiu simboliu apie Esperanto (Esperanto vėliava, ILERA logotipas, IL(nr)-ILERA nario numeris ir pan.). Diplomo koordinatorius gali pareikalauti ryšį patvirtinančio dokumento.

Paraišką (QSL pridėti nereikia) ir 5 Eu. mokestis baziniam diplomui ( atbulinis vokas su markute – lipdukams) siųsti:

Diplomo koordinatorius:

Ričardas Strolia LY2FN Prancūzų 72-54, Kaunas LT44461

E-mail: ly2bfn (aka) gmail (taškas) com


Whom Awards isued you can find here Eldonitaj Diplomoj