VDU RK Metų Lauretai

PRETENDENTAI Į VDU RK APDOVANOJIMĄ.

Apdovanojimo laureatai nebūtinai turi būti VDU RK nariai, licenzijuoti radijo mėgėjai ar Lietuvos piliečiai. Vienintelis kriterijus – kandidatus į Laureato nominaciją turi pasiūlyti VDU RK nariai, nurodant jo nuopelnus, o VDU RK Valdyba išrenka pati Laureatą. Tam pačiam asmeniui apdovanojimas įteikiamas tik vieną kartą. Apdovanojimo komiteto vaidmenį atlieka VDU RK valdyba. Dėl tos priežasties VDU RK valdybos narys negali būti pretendentas į apdovanojimą.

NOMINACIJŲ PATEIKIMAS.

Kandidatą į laureatus gali siūlyti kiekvienas VDU RK narys ar jų grupė. Nominacijos priimamos raštu ištisus metus iki VDU RK valdybos posėdžio, kuris vyksta prieš mėnesį iki Visuotinio Narių Susirinkimo datos. Nominacijoje turi būti nurodyti pretendento nuopelnai.VDU RK valdyba paskutiniame posėdyje prieš Visuotinį Narių Susirinkimą balsavimo būdu išrenka laureatą. Apdovanojimas tais metais neskiriamas, jei:

a) negauta nominacijų;

b) valdyba nepritaria nei vienai nominacijai;

c) valdybai nepavyksta priimti sprendimo.

Iškeltų kandidatų sąrašas viešai neskelbiamas nei prieš apdovanojimą, nei po jo. Nelaimėjęs apdovanojimo kandidatas nepatenka automatiškai į kitų metų kandidatų sąrašą – jo nominacija teikiama iš naujo.

APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMAS.

Apdovanojimas įteikiamas VDU RK Visuotinio Narių Suvažiavimo metu. Kartu su juo iteikiamas ir diplomas, kuriame pazymeti laureato nuopelnai VDU RK ar Lietuvos radijo megeju veiklai ar kiti nuopelnai.

VDU RK Valdyba

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2018 m. Laureatas Tadas LY1CE.

2016 m. Laureatas Albinas LY2MM.

2015 m. Laureatas Vidas LY3VR.

2014 m. Laureatas Petras LY2KM.

2013 m. Laureatas Vytenis LY2KZ/LY5T.

2012 m. Laureatas Saulius LY5W.

2011 m. Laureatas Aloyzas LY2VA.

2010 m. Laureatas Gintaras LY2NI/LY5Y.

2009 m. Laureatas Rytis LY4U.

2008 m. Laureatas Bronius Sriubas LY1CM.

2007 m. Laureatas Augustinas LY4K.

2006 m. Laureatas Tomas LY1F.

2005 m. Laureatas Artūras LY2GF.