VDU RK Valdyba


Prezidentas   – LY2FN Ričardas Strolia 676 39506

Sekretorius   – LY3UV Aidas Janėnas 616 57366

Iždininkas     – LY3TW Juozas Račius 672 03488

Revizorius    – LY3W Rimantas Talačka 618 80425