VDU RK Valdyba


Prezidentas   – LY2FN Ričardas Strolia 676 39506

Sekretorius   – LY2NY Vytautas Kunigauskas 686 18871

Iždininkas     – LY3TW Juozas Račius 672 03488

Revizorius    – LY2MM Albinas Štaraitis 698 46884