Klubo diplomai

Diplomas „Kaunas”

Lietuvos Piliakalnių diplomų programa LHFA

 

Diplomas „Lietuvos Flora ir Fauna”

Diplomas „Lietuvos nacionalinai parkai”

 

 

LY WPX Trophy

LY WPX Trophy Honor Roll

LY Prefix Hunter Trophy

Baltic States WPX Trophy

Baltic Sea WPX Trophy

Diplomas „Esperanto”